ביובית שאיבות ביוב ע.א
ביובית שאיבות ביוב ע.ש. בעמ טלפון