ביובית שאיבות ביוב ע.א
ביובית שאיבות ביוב ע.ש. בעמ טלפון

ברשותכם בור ספיגה? בור רקב? או אולי מפריד שומנים? דעו כי חלה עליכם החובה החוקית לדאוג לפינוי מסודר ומתועד על פי דין.

בעלי עסקים רבים ואף גורמים פרטיים מחויבים על פי חוק בפינוי פסולת אורגנית או שפכים סניטריים ותעשייתיים אשר ברשותם לאתרי טיהור שפכים המורשים לכך על פי חוק.
חל איסור להזרים חומרים אלו למערכת הביוב הראשית, אלא יש לפנותם לאתר מורשה עפ"י חוק וזאת ע"י ביובית.

במאמר זה נתייחס ל- 3 קבוצות המזהמים הבאות, אשר מהוות את קבוצות החומרים המזהמים הנפוצות ביותר:

  • שפכים סניטריים – שפכים ביתיים שנוצרו כתוצאה משימוש בפתחי ניקוז הבית כדוגמת כיור מטבח או שירותים, אסלה, אמבטיה וכו'.
  • שפכים תעשייתיים – שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים.
  • פסולת אורגנית– פסולת אורגנית זהו כינוי לפסולת שמקורה באורגניזם כלומר צמחים או חיות, בד"כ ניתן לפרק פסולת זו ע"י אורגניזמים חיים כדוגמת בקטריות וחיידקים.

פינוי שפכים

שפכים סניטריים:

המושג, שפכים סניטריים, מוגדר גם בחוק "כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011, לשון החוק: "שפכים שמקורם בשירותים סניטריים או במטבח, ובלבד שאם מקורם במטבח לפי טיבם וכמותם לא נדרש לגביהם טיפול מקדים לפני כניסתם למערכת הביוב".
למעשה השפכים הסניטריים הם שפכים ביתיים שנוצרו כתוצאה משימוש בכיור המטבח או בפתחי הניקוז של השירותים, האסלה, והאמבטיה.
השפכים הסניטריים מוזרמים במערכת הביוב מהבתים ומהמפעלים למתקני טיפול בשפכים (מט"ש), אשר עקב הריחות הלא נעימים הסיכונים הבריאותיים ממוקמים בד"כ הרחק מאזורי המגורים. על פעילות מתקני הטיפול בשפכים ומערכת הביוב הראשית אחראיים תאגידי המים והשפכים והרשויות המקומיות.
במט"שים מתבצעים תהליכים להרחקת המזהמים השונים באמצעות טכנולוגיות שונות. כאשר המים הממוחזרים המופקים מהם מכונים מי קולחים. ישראל נחשבת למתקדמת מאוד ומובילה בטכנולוגיות טיהור השפכים כאשר לפי הערכות מקובלות מעל ל-85% מהשפכים בישראל ממוחזרים.
מכוני הטיהור מפיקים בסוף התהליך טיהור השפכים שני תוצרים עיקריים:

 • חומרים אורגניים המשמשים לדישון תוצרת חקלאית ולגינון.
 • מי קולחים המשמשים לתוצרת חקלאית, כמובן שמים אלו אינם ראויים לשתיית בני אדם.

שפכים תעשייתיים

שפכים תעשייתיים מוגדרים לפי הגדרת חוק תאגידי המים והביוב,2001 : "שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטריים",
לפי אומדנים מקובלים שפכי התעשייה מהווים עד כ – 15% מכלל השפכים המוזרמים לביוב בישראל. למרות זאת, הם זוכים לתשומת לב רבה מבחינת החקיקה והשקעת משאבים בפיקוח אפקטיבי. הסיבה לכך היא פוטנציאל הזיהום והנזק הגבוה שטמון בשפכים התעשייתיים. בשפכי תעשיה יש סיכוי גבוה מאוד לריכוז מזהמים גבוה הדורשים אשר יוצר תקלות ודורש משאבים רבים מהמט"ש אליו הגיעו, לעיתים המט"ש אף אינו מצליח להתמודד עם מזהמים אלו.
מסמך החקיקה העיקרי שמתייחס לשפכים תעשייתיים הוא כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014.
כיצד ניתן לטפל בשפכים תעשייתיים? למפעל המייצר שפכים תעשייתיים האסורים בהזרמה למערכת הביוב הראשית קיימות האופציות הבאות:

 1. הקמת מתקן קדם לטיפול בשפכים בשטח המפעל, תפקיד המתקן לנקות את השפכים כך שיהיו ניתנים להזרמה למערכת הביוב הראשית.
 2. לפנות את השפכים למתקן מחזור/הטמנה מורשה על פי חוק.

פסולת אורגנית

פסולת אורגנית זוהי לפסולת אשר מקורה באורגניזם כלומר צמחים או חיות, במרבית המקרים ניתן לפרקה ע"י אורגניזמים חיים כדוגמת בקטריות וחיידקים.
מחזור הפסולת האורגנית לשימוש כקומפוסט או מי קולחים הוא דרך סביבתית חשובה להתמודדות עם אתגר פינוי הפסולת שמציב אורח החיים המודרני המעודד את תרבות הצריכה אשר כפועל יוצא מכך גורם לייצור כמויות עצומות של פסולת.
השפעות הפסולת האורגנית והשפכים על הסביבה: השפעות השפכים והפסולת האורגנית על הסביבה חמורות והרות גורל. התפרקות פסולת אורגנית יוצרת גזים, זיהום קרקע וזיהום אוויר חמור, כמו כן, הטיפול בפסולת זו הכולל הובלה, הטמנה ומחזור דורש אנרגיה רבה אשר ייצורה אף הוא גורם לזיהום סביבתי.

התייחסות והנחיות החוק למפרידי השומנים

המשרד להגנת הסביבה לא הסתפק בהטלת חובת התקנת מפרידי השומנים על בעלי העסקים, אלא אף פרסם ב-10 בדצמבר 2017 רשימת הנחיות לתפעול ותחזוקה של מפריד שומנים ושמנים על ידי שאיבה מתוך מטרה להגביר את המודעות והשמירה על איכות הסביבה. בין ההנחיות העיקריות:

 • העסקים הבאים מחויבים בהתקנת מפריד שמנים ושומנים:
  • מסעדות, אולמות אירועים, קניונים, מטבחים מסחריים, קייטרינג, בתי מלון, פנסיונים, אכסניות, מפעלי מזון ומשקאות ועוד.
  • בתי מטבחיים ושחיטה
  • מפעלי בשר, עופות ודגים
  • תחנות מעבר לאשפה
 • רק זרמי שפכים המכילים שומנים ושמנים מותר להזרים למפריד השומנים, חל איסור להזרים למפריד שפכים סניטריים.
 • חובה לאגור שמן משומש במכלים ייעודיים ולפנותו לאתר מורשה למחזור, אסור להזרימו למפריד השומנים.
 • תכולת המפריד תפונה למט"ש באמצעות מוביל מורשה.
 • חובה לשטוף היטב את רכיבי המפריד והצנרת בתום ביצוע השאיבה.

היכן הביובית נכנסת לתמונה?

פינוי שפכים בעזרת ביובית

מרביתנו לא זקוקים לשרותי ביובית באופן שוטף אלא אך ורק בשעת תקלה במערכת הביוב. אך בשונה מאיתנו בעלי עסקים מתחומים רבים נעזרים בשרותי ביובית בשגרה וזאת בעיקר עקב החוקים המחייבים להתקנה וטיפול שוטף במפריד שומנים, בור רקב וכן הלאה. לכן בעלי עסקים כדוגמת: מסעדות, מפעלי מזון ומשקאות, מפעלים, תחנות דלק, אולמות וגני אירועים ועוד משתמשים בשרותי הביובית באופן שוטף עבור שאיבת והובלת שמנים, שומנים ושפכים תעשייתיים וכן עבור שטיפת המכלים והצוברים האוגרים את החומרים הללו.

עלות פינוי שפכים ופסולת ע"י ביובית

רצוי להפריד בין עלות השאיבה וההובלה של השפכים והפסולת לבין עלות ההטמנה באתר מורשה.
עלות ההטמנה באתר מורשה משתנה לפי סוג החומר, ההפרשים מהותיים מאוד ונגזרים ממורכבות תהליך המחזור. הטמנת שפכים תעשייתיים יקרה מהטמנת שפכים סניטריים, הטמנת בוצה יקרה מהטמנת שומן אורגני וכן הלאה.
עלות השאיבה, שטיפת המכלים והובלת החומר למט"ש תלויה במספר גורמים:

 • מרחק מהמט"ש – ככל שהמרחק בין מוקד השאיבה למכון טיהור השפכים גדול יותר כך המחיר עשוי להאמיר.
 • כמות החומר הנשאב– ככל שכמות החומר הנשאב גדולה יותר כך המחיר הכולל יעלה אך המחיר לקוב בודד יפחת.
 • גישה לצוות הביובית – ככל שהגישה קשה יותר ודורשת כלים מיוחדים ושעות עבודה רבות יותר כך המחיר עשוי להתייקר בהתאמה.
 • סוג החומר הנשאב– ככל ששאיבת החומר וריקונו ממכלי הביובית פשוטים וקלים יותר כך המחיר יהיה אטרקטיבי יותר. לדוגמה שאיבת שפכים סניטריים תהיה זולה יותר משאיבת בוצה אשר מורכב לשאוב וקשה לפרוק.
 • תדירות ביצוע השאיבה – שאיבה אשר מתבצעת בתדירות גבוהה תתבטא במחיר זול יותר.

עם זאת, באופן כללי מחיר שאיבה מתחיל בכ-500 ₪ ועולה בהתאם לגרומים שפירטנו למעלה. אתם מוזמנים ללחוץ כאן ולהתרשם מהמחירון המלא שלנו.

טיפים לבחירת קבלן ביוב

אם הגעתם עד לכאן, כנראה שיש לכם צורך בשירותים מקבלן ביוב.
אנו ממליצים לבדוק את הפרמטרים הבאים טרם בחירת קבלן הביוב, כך שתעשו את הבחירה הנכונה והמשתלמת ביותר עבורכם. החשיבות בבחירת הקבלן המתאים חשובה עשרות מונים כשמדובר בעסקים, מאחר ולתקינות מערכות הניקוז, הביוב ומפרידי השומנים השפעה קריטית על מהלך העבודה. תקלה קריטית במערכות אלו עשויה חלילה לגרום להפסקת העבודה/הייצור. כמו כן, שרותי ביוב רשלנים כדוגמת שטיפה לא יסודית של מפריד השומנים עשויה לחשוף אתכם לקנסות ממשרד הבריאות ומהשרד להגנת הסביבה.

 • רמת זמינות – רמת הזמינות מהווה פרמטר עיקרי בבחירת קבלן הביוב. אי מתן מענה מידי מהווה סיכון בריאותי וסביבתי ויותר מכך עשויה לגרום להתפתחות נזקים נלווים ואף להשבתת העבודה בעסקים. לכן חשוב לוודא מהי רמת הזמינות של השירותים אליה מתחייב קבלן הביוב.
 • אזור עבודה גיאוגרפי – לנתון זה השפעה על רמת הזמינות אך לא רק עליה, קבלן ביוב אשר יגיע ממרחק עשוי להעמיס על המחיר אשר הוא גובה מכם הוצאות דלק וזמן נסיעה, ואף לבצע עבודה מהירה ולא יסודית עקב לחץ הזמן.
 • הפקת חשבוניות על פי חוק – כמובן שמדובר בחובה חוקית שאיננה משתמעת לשני פנים, אך עבורכם בעלי עסקים קיימים 2 יתרונות מרכזיים לעבודה מול קבן אשר מקפיד להפיק חשבוניות מס בהתאם לחוק. היתרון הראשון הוא היכולת להזדכות על מע"מ התשומות אשר מהווה 17% מסכום העסקה. היתרון השני הינו תיעוד לקבלת השירותים כך שלמעשה חשבונית המס מהווה מעין תעודת אחריות.
 • המלצות – בקשו מקבלן הביוב המלצות מלקוחות קיימים, כיום ניתן למצוא בקלות ברחבי האינטרנט אין ספור המלצות וחוות דעת וכל זאת בלחיצת כפתור ללא צורך לקום מהכיסא. התמקדו בהמלצןת רלוונטיות לשירותים בהם אתם מעוניינים וכן ברושם הכללי על רמת המקצועיות, השירות והאיכות של שרותי הקבלן.
 • מחיר – פנו לשלושה קבלני ביוב שונים ובקשו הצעת מחיר, התמקחו על המחיר ככל הניתן אך עם זאת, מחיר נמוך מדי החורג מהותית מטווח המחירים הממוצע צריך להדליק לכם נורה אדומה… האם הקבלן מתכנן לנפח עלויות בטענות שונות ומשונות? האם איננו עובד כחוק ומפנה שפכים לאתר מורשה? האם מדובר בקבלן בלתי מנוסה?

אודותינו – המרכז לביוביות ושאיבות

אנו דוגלים בשירות אמין ומקצועי ומספקים את כל שרותי הביוב והניקוז תחת כתובת אחת.
אנו מציעים חבילות שירותים אטרקטיביות לבעלי עסקים אשר יספקו לכם את כל מכלול השירותים אותו אתם צריכים במחיר הטוב ביותר.
עובדי החברה מיומנים ומסורים ומצויידים בציוד חדיש ומגוון כך שביכולתנו לתת מענה לכל צורך.
אתם מוזמנים ליצור קשר לקבלת הצעת מחיר או ייעוץ מקצועי ללא כל התחייבות מצידכם, אנו מתחייבים למחיר הטוב ביותר !